سفارش تبلیغ
صبا
سه چیز عامل دوستی است : خوش خویی، ملایمت نیکو و فروتنی . [امام علی علیه السلام]
 
یادداشت ثابت - دوشنبه 93 شهریور 11 , ساعت 10:27 عصر

خرید شارژ

خرید شارژ


دوشنبه 97 فروردین 27 , ساعت 8:6 صبح

شبیه سریالی که پایان یافته با جمله ی
«ادامه دارد...»
ادامه خواهم داشت، در فصل های پیشِ رو...

#سورنارخشا


شنبه 97 فروردین 25 , ساعت 12:43 عصر
گوشه ی تراس نشسته بودم و به باغچه ی خشک گوشه حیاط خیره شده بودم نقشه های زیادی برای زیبا کردن باغچه داشتم ولی کسی باهام همکاری نمیکرد.

سرم رو برگردوندم و به آسمون صاف و آبی خیره شدم . 

ابری نبود ... امروز از روزای سخت بود هر لحظه به بود و نبودش فکر میکردم ...

نبودش لرزه به تنم مینداخت و بودنش گریمو در می اورد .

نمیدونستم چکار کنم همیشه همینطور بود منتظر یه اتفاق تازه بودم یه معجزه که عوضش کنه ولی ...

بلند شدم و بطرف در خونه رفتم ... توی خونه آرامش بیشتری داشتم از حیاط و روشنایی بدم میومد تاریکی رو بیشتر دوست داشتم هنوزم همینطوره .


شنبه 97 فروردین 25 , ساعت 12:40 عصر
????

تجربه به ما می آموزد که عشق آن نیست که به هم خیره شویم؛ عشق آن است که هردو به یکسو بنگریم.

آنتوان دو سنت ‌اگزوپری


شنبه 97 فروردین 25 , ساعت 12:40 عصر
????

تجربه به ما می آموزد که عشق آن نیست که به هم خیره شویم؛ عشق آن است که هردو به یکسو بنگریم.

آنتوان دو سنت ‌اگزوپری


   1   2      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ